[ Index ]

PHP Cross Reference of Joomla 2.5.20 DE

title

Body

[close]

/installation/language/tr-TR/ -> tr-TR.ini (source)

  1 ; Joomla! Project
  2 ; Copyright (C) 2005 - 2014 Open Source Matters. All rights reserved.
  3 ; License GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
  4 ; Note : All ini files need to be saved as UTF-8
  5 
  6 
  7 
  8 ;Adımlar
  9 INSTL_STEPS_TITLE="Adımlar"
 10 INSTL_STEP_1_LABEL="1 : Dil"
 11 INSTL_STEP_2_LABEL="2 : Kurulum Öncesi Kontrol"
 12 INSTL_STEP_3_LABEL="3 : Lisans"
 13 INSTL_STEP_4_LABEL="4 : Veritabanı"
 14 INSTL_STEP_5_LABEL="5 : FTP Yapılandırması"
 15 INSTL_STEP_6_LABEL="6 : Yapılandırma"
 16 INSTL_STEP_7_LABEL="7 : Son"
 17 
 18 ;Dil görünümü
 19 INSTL_LANGUAGE_TITLE="Dil Seçimi"
 20 INSTL_SELECT_LANGUAGE_DESC="Lütfen Joomla! kurulum adımlarında kullanacağınız dili seçiniz:"
 21 INSTL_SELECT_LANGUAGE_TITLE="Dili Seçin"
 22 INSTL_WARNJAVASCRIPT="Uyarı! Joomla! kurulumunun doğru yapılabilmesi için JavaScript mümkün kılınmış olmalı."
 23 INSTL_WARNJSON="Joomla kurulabilmesi için PHP kurulumunuzda JSON etkinleştirilmelidir."
 24 
 25 ;Kurulum öncesi kontrol görünümü
 26 INSTL_PRECHECK_TITLE="Kurulum Öncesi Kontrol"
 27 INSTL_PRECHECK_FOR_VERSION="%s İçin Kurulum Öncesi Kontrol:"
 28 INSTL_PRECHECK_DESC="Desteklenmeyen (<strong class="_QQ_"red"_QQ_">Hayır</strong> şeklinde belirtilmiş) öğeler varsa lütfen düzeltmek için gerekli işlemi yapın. Eksiklik durumunda Joomla! özellikleri doğru çalışmayabilir."
 29 INSTL_PRECHECK_RECOMMENDED_SETTINGS_TITLE="Önerilen ayarlar:"
 30 INSTL_PRECHECK_RECOMMENDED_SETTINGS_DESC="Listedeki tavsiye edilen PHP ayarları, tam bir Joomla! uyumluluğu için gereklidir.<br />Bununla birlikte Joomla! bütünüyle uyumluluk olmasa bile çalışacaktır."
 31 INSTL_PRECHECK_DIRECTIVE="Yönerge"
 32 INSTL_PRECHECK_RECOMMENDED="Önerilen"
 33 INSTL_PRECHECK_ACTUAL="Durum"
 34 
 35 ;Verirabanı görünümü
 36 INSTL_DATABASE="Veritabanı Yapılandırması"
 37 INSTL_DATABASE_HOST_DESC="Genelde &quot;localhost&quot;"
 38 INSTL_DATABASE_HOST_LABEL="Sunucu Adı"
 39 INSTL_DATABASE_NAME_DESC="Bazı sağlayıcılar her site için sadece belirli bir veritabanı adı kulanılmasına izin verir. Bu durumda farklı Joomla! siteleri için tablo ön eki kullanılır."
 40 INSTL_DATABASE_NAME_LABEL="Veritabanı Adı"
 41 INSTL_DATABASE_NO_SCHEMA="Bu veritabanı türü için hiçbir veritabanı şeması bulunmuyor."
 42 INSTL_DATABASE_OLD_PROCESS_DESC="Önceki Joomla! kurulumundan kalan yedek tablolar değiştirilecek."
 43 INSTL_DATABASE_OLD_PROCESS_LABEL="Eski Veritabanı İşlemi"
 44 INSTL_DATABASE_PASSWORD_DESC="Site güvenliği için mysql hesabınızla bir parola kullanımı gerekmektedir."
 45 INSTL_DATABASE_PASSWORD_LABEL="Parola"
 46 INSTL_DATABASE_PREFIX_DESC="Bir tablo ön ekini seçin ya da <b>rasgele oluşturma</b>yı kullanın. İdeali üç ya da dört karakter uzunluğundadır, yalnızca alfanümerik (a-z, 0-9) karakterler içerir ve MUTLAKA alt çizgi ile bitmelidir."
 47 INSTL_DATABASE_PREFIX_LABEL="Tablo Ön Eki"
 48 INSTL_DATABASE_PREFIX_MSG="Tablo ön eki bir harf ile başlamalı, tercihe bağlı alfanümerik karakterlerle devam edip alt çizgi ile bitmelidir. <b>Bu ön ek seçiminin diğer tablolarda kullanılmadığından emin olun</b>."
 49 INSTL_DATABASE_TYPE_DESC="Muhtemelen &quot;MySQLi&quot;"
 50 INSTL_DATABASE_TYPE_LABEL="Veritabanı Türü"
 51 INSTL_DATABASE_USER_DESC="Bazen "_QQ_"root"_QQ_" ya da sağlayıcınız tarafından verilen bir kullanıcı adı olabilir."
 52 INSTL_DATABASE_USER_LABEL="Kullanıcı Adı"
 53 INSTL_DATABASE_TITLE="Bağlantı Ayarları"
 54 INSTL_DATABASE_DESC="<p>Bir Joomla! sitesi tüm verileri veritabanında depolar. Bu kurulum programı ekranı, veritabanı oluşturmak için gerekli bilgileri verir. </p><p>Joomla! sitenizi uzak sunucuda kuruyorsanız, barınma alanınızdan bu bilgileri almanız gerekir. </p><p> Bazı web sağlayıcılar, kurulum öncesi bir veritabanı oluşturmanızı gereki kılar. Eğer "_QQ_"Veritabanına bağlanılamadı"_QQ_" şeklinde bir mesaj alırsanız, veritabanı kullanıcı adı ve parolanızın doğruluunu kontrol edin. Mesajı almaya devam ediyorsanız, yer sağlayıcınızla irtibat kurarak Joomla!kurulumundan evvel veritabanı oluşturmanız gerekip gerekmediğini kontrol edin.</p>"
 55 
 56 ;Dosya sistemi görünümü
 57 INSTL_AUTOFIND_FTP_PATH="FTP Dizinini Algıla"
 58 INSTL_FTP="FTP Yapılandırması"
 59 INSTL_FTP_DESC="<p>Bazı sunucularda kurulumu tamamlamak için FTP kimlik bilgilerini sağlamanız gerekebilir. Bu bilgileri sağlamadan kurulumu tamamlamakta zorlanıyorsanız, sağlayıcınız ile bunun gerekli olup olmadığına karar verin. </p><p>Güvenlik sebebiyle ve eğer mümkünse Joomla! kurulumunuzla sadece bu dizinde kullanmak üzere ayrı bir FTP kullanıcısı oluşturmanız önerilir. Sağlayıcınız size bunun için yardımcı olabilir.</p><p><b>Not:</b> Kurulum Windows İşletim Sistminde ise FTP katmanı <strong>gerekli değildir</strong>.</p>"
 60 INSTL_FTP_ENABLE_LABEL="FTP Katmanını Etkinleştir"
 61 INSTL_FTP_HOST_LABEL="FTP Sunucusu"
 62 INSTL_FTP_PASSWORD_LABEL="FTP Parolası"
 63 INSTL_FTP_PORT_LABEL="FTP Bağlantı Noktası"
 64 INSTL_FTP_ROOT_LABEL="FTP Kök Dizini"
 65 INSTL_FTP_SAVE_LABEL="FTP Parolasını Kaydet"
 66 INSTL_FTP_TITLE="FTP Yapılandırması (<strong class="_QQ_"red"_QQ_">Tercihe bağlı - Çoğu kullanıcı bu adımı kullanmadan geçebilir. Bunun için Sonraki düğmesini kullanın.</strong>)"
 67 INSTL_FTP_USER_LABEL="FTP Kullanıcı Adı"
 68 INSTL_SITE_NAME_LABEL="Site İsmi"
 69 INSTL_VERIFY_FTP_SETTINGS="FTP Ayarlarını Doğrula"
 70 INSTL_FTP_SETTINGS_CORRECT="Ayarlar doğru"
 71 INSTL_FTP_USER_DESC="Uyarı! Bu alanı boş bırakıp dosya transferi esnasında kullanıcı adını girmeniz önerilir."
 72 INSTL_FTP_PASSWORD_DESC="Uyarı! Bu alanı boş bırakıp dosya transferi esnasında parolanızı girmeniz önerilir."
 73 
 74 ;Site görünümü
 75 INSTL_SITE="Ana Yapılandırma"
 76 INSTL_ADMIN_EMAIL_LABEL="E-postanız"
 77 INSTL_ADMIN_PASSWORD_LABEL="Yönetici Parolası"
 78 INSTL_ADMIN_PASSWORD2_LABEL="Yönetici Parolası Doğrulama"
 79 INSTL_ADMIN_USER_LABEL="Yönetici Kullanıcı Adı"
 80 INSTL_SITE_NAME_TITLE="Site İsmi"
 81 INSTL_SITE_META_ADVANCED_SETTINGS="Gelişmiş Ayarlar - Tercihe Bağlı"
 82 INSTL_SITE_NAME_DESC="Joomla! sitenizin ismini girin.<br />Tercihe Bağlı:<br /> Bununla birlikte sitenizin meta açıklamasını ve meta anahtar kelimelerini de girebilirsiniz. <br />Ayrıca site ön yüzünün kurulum tamamlanır tamamlanmaz yayında olup olmayacağına da karar verebilirsiniz."
 83 INSTL_SITE_METADESC_LABEL="Meta Açıklaması"
 84 INSTL_SITE_METADESC_TITLE_LABEL="Arama motorları tarafından da kullanılabilecek, tüm web sitesinin açıklamasını girin. Genel olarak en fazla 20 kelime içermesi uygundur."
 85 INSTL_SITE_METAKEYS_LABEL="Meta Anahtar Kelimeler"
 86 INSTL_SITE_METAKEYS_TITLE_LABEL="Web sitesini en iyi ifade eden anahtar kelime ve kelime gruplarını girin. Anahtar kelimeleri ve kelime gruplarını virgülle ayırın."
 87 INSTL_SITE_CONF_TITLE="Yönetici E-posta ve parolasını doğrulayın."
 88 INSTL_SITE_CONF_DESC="E-posta adresinizi girin. Bu, web site genel yöneticisinin e-posta adresi olacak.<br />Yeni bir parola girin ve kendisine ayrılmış alanda bunu doğrulayın. Varsayılan kullanıcı adı olan <strong>admin</strong>i değiştirebilirsiniz. Bunlar, kurulum sonrası yönetim merkezine girerken kullanacağınız kullanıcı adı ve parola olacaktır.<br /> Eğer göç işlemi yapıyorsanız bu bölümü görmezden gelebilirsiniz. Ayarlarınız otomatik olarak göç ettirilir."
 89 INSTL_SITE_LOAD_SAMPLE_TITLE="Örnek veriyi yükle"
 90 INSTL_SITE_LOAD_SAMPLE_DESC1="<strong>Önemli!</strong>: Yeni Joomla! kullanıcılarının varsayılan örnek veriyi kurmaları şiddetle tavsiye edilir. Bunu yapmak için sonraki aşamaya <i>geçmeden evvel</i> düğmeye tıklayın."
 91 INSTL_SITE_LOAD_SAMPLE_DESC2="<strong>1. Örnek veri:</strong> Kurulumu bitirmeden evvel, site veritabanınızı bazı verilerle doldurabilirsiniz. Bunu yapmanın iki yolu vardır:"
 92 INSTL_SITE_LOAD_SAMPLE_DESC3="<strong>1. Varsayılan örnek veri</strong> girilebilir. Bunun için Varsayılan İngilizce (GB) Örnek Veriyi açılır kutuda göründüğünden emin olun ve Örnek Veriyi Kur düğmesini kullanın."
 93 INSTL_SITE_LOAD_SAMPLE_DESC4="<strong>1b. Özel örnek veri</strong> girilebilir. Bunun için, açılır kutudaki mevcut örnek verilerden "_QQ_"Türkçe (TR) gibi"_QQ_" seçtikten sonra Örnek Veriyi Kur düğmesini kullanın."
 94 INSTL_SITE_LOAD_SAMPLE_DESC8="<strong>2. Temiz Kurulum</strong>: Tamamen temiz, boş bir kurulum yapmak istiyorsanız, site adı, yönetici e-postası ve parolası kısımlarını doldurun. Son adıma geçmek için <em>Sonraki</em> tuşunu kullanın. Yeni kullanıcılar için önerilmez."
 95 INSTL_SITE_OFFLINE_LABEL="Site Çevrimdışı"
 96 INSTL_SITE_OFFLINE_TITLE_LABEL="Kurulum tamamlandığında site ön yüzünü çevrimdışı olarak ayarla. Site daha sonra Genel Yapılandırma ayarlarından çevrimiçi yayına alınabilir."
 97 INSTL_SITE_SAMPLE_LABEL="Örnek Veri ayarı"
 98 INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_LABEL="Örnek Veriyi Kur"
 99 INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_DESC="Örnek veri kurulumu, yeni başlayanlar için şiddetle tavsiye edilir. Bu, Joomla! kurulum paketinde bulunan örnek içeriği kuracaktır."
 100 INSTL_SITE_SAMPLE_LOADED="Örnek Veri Başarıyla Kuruldu."
 101 INSTL_SAMPLE_DATA_SET="Varsayılan İngilizce (GB) Örnek Veri"
 102 INSTL_SAMPLE_BLOG_SET="Blog İngilizce (GB) Örnek Veri"
 103 INSTL_SAMPLE_BROCHURE_SET="Broşür İngilizce (GB) Örnek Veri"
 104 
 105 ;Tamamlama görünümü
 106 INSTL_COMPLETE="Bitti"
 107 INSTL_COMPLETE_ADMINISTRATION_LOGIN_DETAILS="Yönetim Merkezi Giriş Detayları"
 108 INSTL_COMPLETE_DESC1="Site düğmesine tıklayarak Joomla! Web sitenizi görebilir ya da Yönetim düğmesini kullanarak yönetici oturumu açabilirsiniz."
 109 INSTL_COMPLETE_DESC2="Joomla! Topluluk Sitesinde, kullanılabilir dillerin bir listenin yanı sıra, joomla.org üzerinde çeşitli dillerle ilişkili kaynakları da bulabilirsiniz."
 110 INSTL_COMPLETE_DESC3="Sağdaki düğmeye tıklayarak Topluluk Sitesini yeni pencerede açın."
 111 INSTL_COMPLETE_ERROR_FOLDER_ALREADY_REMOVED="Kurulum klasörü zaten silindi."
 112 INSTL_COMPLETE_ERROR_FOLDER_DELETE="Kurulum klasörü silinemedi. Lütfen klasörü elle silin."
 113 INSTL_COMPLETE_FOLDER_REMOVED="Kurulum klasörü başarıyla kaldırıldı."
 114 INSTL_COMPLETE_LANGUAGE_1="Joomla! kendi dilinizde mi?"
 115 INSTL_COMPLETE_LANGUAGE_2="Dil paketlerini indirmek için Joomla! Topluluk Sitesini ziyaret edin."
 116 INSTL_COMPLETE_REMOVE_FOLDER="Kurulum klasörünü kaldır"
 117 INSTL_COMPLETE_REMOVE_INSTALLATION="LÜTFEN KURULUM KLASÖRÜNÜ<br />TAMAMEN KALDIRMAYI UNURMAYINIZ.<br />Kurulum klasörü kaldırılmadığız sürece, güvenliğiniz için bu noktadan ileriye gitmenize izin verilmez."
 118 INSTL_COMPLETE_TITLE="Tebrikler! Joomla! şimdi kuruldu."
 119 
 120 ;Veritabanı Modeli
 121 INSTL_DATABASE_COULD_NOT_CONNECT="Veritabanına bağlanılamadı. Bağlayıcının döndürdüğü numara: %s"
 122 INSTL_DATABASE_COULD_NOT_REFRESH_MANIFEST_CACHE="Şu uygulama için kılavuz önbelleği yenilenemedi: %s"
 123 INSTL_DATABASE_EMPTY_NAME=""
 124 INSTL_DATABASE_ERROR_BACKINGUP="Veritabanı yedeklemesinde bazı hatalar meydana geldi."
 125 INSTL_DATABASE_ERROR_CREATE="%s veritabanı oluşturulmaya çalışılırken bir hata meydana geldi.<br/>Kullanıcı veritabanı oluşturmak için yeterli yetkiye sahip olmayabilir. Joomla! kurulumundan önce veritabanını ayrı ayrı oluşturmanız gerekebilir."
 126 INSTL_DATABASE_ERROR_DELETE="Veritabanı silinirken bazı hatalar meydana geldi."
 127 INSTL_DATABASE_ERROR_INITIALISE_SCHEMA="Şema sürüm numarası başlatma hatası"
 128 INSTL_DATABASE_FIELD_VALUE_REMOVE="Kaldır"
 129 INSTL_DATABASE_FIELD_VALUE_BACKUP="Yedekle"
 130 INSTL_DATABASE_FIX_TOO_LONG="MySQL tablo ön eki en fazla 15 karakter olabilir."
 131 INSTL_DATABASE_INVALID_DB_DETAILS="Sağlanan veritabanı detayları geçersiz ve/veya boş."
 132 INSTL_DATABASE_INVALID_MYSQL_VERSION="Kuruluma devam etmek için MySQL 5.0.4 veya daha üstü bir sürüme ihtiyacınız var. Sizin sürümünüz: %s"
 133 INSTL_DATABASE_INVALID_MYSQLI_VERSION="Kuruluma devam etmek için MySQL 5.0.4 veya daha üstü bir sürüme ihtiyacınız var. Sizin sürümünüz: %s"
 134 INSTL_DATABASE_INVALID_SQLSRV_VERSION="Kuruluma devam etmek için SQL Server 2008 R2 (10.50.1600.1) veya daha üstü bir sürüme ihtiyacınız var. Sizin sürümünüz: %s"
 135 INSTL_DATABASE_INVALID_SQLZURE_VERSION="Kuruluma devam etmek için SQL Server 2008 R2 (10.50.1600.1) veya daha üstü bir sürüme ihtiyacınız var. Sizin sürümünüz: %s"
 136 INSTL_DATABASE_INVALID_TYPE="Lütfen veritabanı türünü seçin."
 137 INSTL_DATABASE_NAME_TOO_LONG="MySQL veritabanı adı an fazla 64 karakter olabilir."
 138 INSTL_DATABASE_PREFIX_INVALID_CHARS="MySQL tablo ön eki bir harf ile başlamalı ve sadece harf, sayı veya alt çizgi ile devam etmeli."
 139 INSTL_DATABASE_INVALID_NAME="MySQL 5.1.6 öncesi sürümler isimlerde noktalamalar ve diğer "_QQ_"özel"_QQ_" karakterleri içerememektedir. Sizin sürümünüz: %s"
 140 INSTL_DATABASE_NAME_INVALID_SPACES="MySQL veritabanı adı ve tablo adları boşluk ile başlayamaz, bitemez."
 141 INSTL_DATABASE_NAME_INVALID_CHAR="Bir boş ASCII(0x00) içerebilen MySQL tanımlayıcısı yok."
 142 INSTL_DATABASE_FILE_DOES_NOT_EXIST="%s dosyası bulunmuyor."
 143 
 144 ;denetçiler
 145 INSTL_COOKIES_NOT_ENABLED="Tarayıcınızın çerezleri kapalı görünüyor. Bu özellik kapalı olduğu sürece kurulum uygulaması devam etmeyecektir. Ayrıca suncunuzun <strong>session.save_path</strong> ile ilgili bir problemi olabilir. Bu durumun kontrol ve düzeltilmesi hakkında ne yapacağınızı bilmiyorsanız lütfen yer sağlayıcınıza başvurunuz."
 146 INSTL_HEADER_ERROR="Hata"
 147 
 148 ;Helpers
 149 INSTL_PAGE_TITLE="Joomla! Web Kurucusu"
 150 
 151 ;Yapılandırma model
 152 INSTL_ERROR_CONNECT_DB="Veritabanına bağlanılamadı. Bağlayıcının döndürdüğü numara: %s"
 153 INSTL_STD_OFFLINE_MSG="Bu site bakım için kapalıdır.<br /> Lütfen yakında tekrar kontrol edin."
 154 
 155 ;Filesystem model
 156 INSTL_FTP_INVALIDROOT="Belirtilen FTP dizini, bu Joomla! kurulumuna ait bir dizin değil."
 157 INSTL_FTP_NOCONNECT="FTP sunucusuna bağlanılamadı."
 158 INSTL_FTP_NODELE=""_QQ_"DELE"_QQ_" özelliği başarısız."
 159 INSTL_FTP_NODIRECTORYLISTING="FTP sunucusundan dizin listesine erişilemedi."
 160 INSTL_FTP_NOLIST=""_QQ_"LIST"_QQ_" özelliği başarısız."
 161 INSTL_FTP_NOLOGIN="FTP sunucsunda oturum açılamadı."
 162 INSTL_FTP_NOMKD=""_QQ_"MKD"_QQ_" özelliği başarısız."
 163 INSTL_FTP_NONLST=""_QQ_"NLST"_QQ_" özelliği başarısız."
 164 INSTL_FTP_NOPWD=""_QQ_"PWD"_QQ_" özelliği başarısız."
 165 INSTL_FTP_NORETR=""_QQ_"RETR"_QQ_" özelliği başarısız."
 166 INSTL_FTP_NORMD=""_QQ_"RMD"_QQ_" özelliği başarısız."
 167 INSTL_FTP_NOROOT="Belirtilen FTP dizinine erişim alınamadı."
 168 INSTL_FTP_NOSTOR=""_QQ_"STOR"_QQ_" özelliği başarısız."
 169 INSTL_FTP_NOSYST=""_QQ_"SYST"_QQ_" özelliği başarısız."
 170 INSTL_FTP_UNABLE_DETECT_ROOT_FOLDER="FTP kök dizini otomatik algılanamadı."
 171 
 172 ;others
 173 INSTL_ADVANCED_SETTINGS="Gelişmiş Ayarlar"
 174 INSTL_BASIC_SETTINGS="Temel Ayarlar"
 175 INSTL_CONFPROBLEM="Yapılandırma dosyanız veya bulunduğu dizin yazılamıyor ya da yapılandırma dosyasının oluşturulması ile ilgili bir problem var. Aşağıdaki kodu elle yüklemelisiniz. Metin alanına tıklayarak tüm kodu seçive bunu yeni bir metin belgesine yapıştırın. Dosya adını 'configuration.php' şeklinde kaydederek site dizinine yükleyin."
 176 INSTL_DATABASE_SUPPORT="Veritabanı Desteği:"
 177 INSTL_DISPLAY_ERRORS="Hata Görüntüleme"
 178 INSTL_ERROR_DB="Veritabanı yerleştirilirken bazı hatalar meydana geldi: %s"
 179 INSTL_FILE_UPLOADS="Dosya Yüklemeleri"
 180 INSTL_GNU_GPL_LICENSE="GNU Genel Kamu Lisansı"
 181 INSTL_INSTALLATION="Kurulum"
 182 INSTL_JSON_SUPPORT_AVAILABLE="JSON Desteği"
 183 INSTL_LICENSE="Lisans"
 184 INSTL_MAGIC_QUOTES_GPC="Sihirli Tırnaklar GPC"
 185 INSTL_MAGIC_QUOTES_RUNTIME="Sihirli Tırnaklar Çalışma Anı"
 186 INSTL_MB_LANGUAGE_IS_DEFAULT="MB Dili Varsayılan"
 187 INSTL_MB_STRING_OVERLOAD_OFF="MB Dizisi Aşırı Yükleme Kapalı"
 188 INSTL_NOTICEMBLANGNOTDEFAULT="PHP mbstring dili nötr ayarlanmamış. Bu, yerel <code>.htaccess</code> dosyasında <strong>php_value mbstring.language neutral</strong> girilerek ayarlanabilir."
 189 INSTL_NOTICEMBSTRINGOVERLOAD="PHP mbstring özelliği aşırı yükleme ayarlı. Bu, yerel <code>.htaccess</code> dosyasında <strong>php_value mbstring.func_overload 0</strong> girilerek kapatılabilir."
 190 INSTL_NOTICEYOUCANSTILLINSTALL="<br />Aşağıda görüntülenen yapılandırma ayarları ile kurulumu tamamlayabilirsiniz. Kodları elle yükleyeceksiniz. Metin alanına tıklayarak tüm kodları seçin ve yeni bir metin belgesinin içine yapıştırın. Dosya adını 'configuration.php' yaparak sitenin kök dizinine yükleyin."
 191 INSTL_OUTPUT_BUFFERING="Çıktı Tamponlama"
 192 INSTL_PARSE_INI_FILE_AVAILABLE="INI İnceleyici Desteği"
 193 INSTL_PHP_VERSION="PHP Sürümü"
 194 INSTL_REGISTER_GLOBALS="Register Globals"
 195 INSTL_SAFE_MODE="Güvenli Kip"
 196 INSTL_SESSION_AUTO_START="Oturum Oto Başlatma"
 197 INSTL_WRITABLE="Yazılabilir"
 198 INSTL_XML_SUPPORT="XML Desteği"
 199 INSTL_ZIP_SUPPORT_AVAILABLE="Doğal ZIP desteği"
 200 INSTL_ZLIB_COMPRESSION_SUPPORT="Zlib Sıkıştırma Desteği"
 201 INSTL_PROCESS_BUSY="İşlem yürütülüyor. Lütfen bekleyin..."
 202 
 203 ;Genel diziler
 204 JADMINISTRATOR="Yönetici"
 205 JADVANCED="Gelişmiş"
 206 JCHECK_AGAIN="Tekrar Kontrol Et"
 207 JERROR="Hata"
 208 JGLOBAL_ISFREESOFTWARE="%s <a href="_QQ_"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html"_QQ_">GNU Genel Kamu Lisansı</a> altında yayınlanmış bir özgür yazılımdır."
 209 JINVALID_TOKEN="Son sorgu geçersiz bir güvenlik anahtarı içerdiği için reddedildi. Lütfen sayfayı yenileyerek tekrar deneyin."
 210 JNEXT="Sonraki"
 211 JNO="Hayır"
 212 JOFF="Kapalı"
 213 JON="Açık"
 214 JPREVIOUS="Önceki"
 215 JSITE="Site"
 216 JUSERNAME="Kullanıcı Adı"
 217 JYES="Evet"
 218 
 219 ; Uygun dil paketi yoksa gereken çatı dizileri
 220 JLIB_DATABASE_ERROR_CONNECT_MYSQL="MySQL'e bağlanılamadı."
 221 JLIB_DATABASE_ERROR_LOAD_DATABASE_DRIVER="Veritabanı Sürücüsünün Yüklenmesi Mümkün Olmadı: %s"
 222 JLIB_ENVIRONMENT_SESSION_EXPIRED="Oturumunuz sonlandı, lütfen sayfayı yeniden yükleyin."
 223 JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_REQUIRED="Gerekli alan: %s"
 224 JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID="Geçersiz alan: %s"
 225 JLIB_UTIL_ERROR_CONNECT_DATABASE="JDatabase: :getInstance: Veritabanına bağlanılamadı <br />joomla.library: %1$s - %2$s"
 226 
 227 ;Hatalar için gerekli
 228 ADMIN_EMAIL="E-posta Adresiniz"
 229 ADMIN_PASSWORD="Yönetici Parolası"
 230 ADMIN_PASSWORD2="Yöneticis Parolası Doğrulama"
 231 SITE_NAME="Site İsmi"


Generated: Tue May 13 12:40:49 2014 Cross-referenced by PHPXref 0.7.1